installation-slider

Kulvert

Vi dimensionerar Ditt kulvertsystem och levererar kulvert från Maxitherm

MAXITHERM® PEX-rörskulvert är en kostnadseffektiv lösning för transport av värme- och tappvarmvatten.

Idealisk för användning i små och medelstora värmeanläggningar, poolinstallationer, tappvarmvatten- och kylsystem.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För värme eller tappvarmvatten. Tryckklass PN 6, PN 10. Kontinuerlig drifttemperatur +80°C, max tillfällig drifttemperatur +95°C.

LEVERANSLÄNGDER

Den flexibla PEX-rörskulverten levereras i önskad längd på rulle, upp till 1000m. Långa leveranslängder möjliggör läggning utan skarv i mark.

FLEXIBILITET

Tack vare kulvertens konstruktion är de lätta att böja, varför stenar, träd och buskar inte behöver tas bort vilket medför en liten inverkan på marken.

CASAFLEX Fjärrvärmerör i rostfritt ädelstål.

 

Strömlinjeformad korrugerad stålrörskulvert i rostfritt stål med larmtråd för lokalisering av fukt. Transport av värme till små och medelstora fjärrvärme- och lokala värmenätverk, industri, lantbruk, solvärme och swimmingpooler.

Användningsområde

Stålrörskulvert i rostfritt stål för värme i enkel- och dubbelrörsutförande. Tryckklass PN 16, PN 25. Temperatur upp till +180°C.

Flexibilitet

Flexibiliteten hos CASAFLEX stålrörskulvert tillåter en enkel och problemfri anpassning vid praktiskt taget alla förutsättningar. Rören kan förläggas över eller under befintliga ledningar, hinder kan då lätt passeras.

Leveranslängder

CASAFLEX stålrörskulvert levereras i önskad längd på rulle, upp till 560 m. Långa leveranslängder möjliggör läggning utan skarv i mark.