installation-slider

ETA flispannor

pdf-logo

ETA Flispanna 20 till 240 kW

ETA sätter en helt ny standard på
säker bränsletransport.

pdf-logo

ETA VR rörliga roster 250 – 500 kW

Multitalangen för industri, lantbruk och större fastigheter

The ETA HACK VR – pålitlig teknologi med rörligt roster

  1. Energieffektiv rökgasfläkt
  2. Separat reglerad rökgasåtercirkulation
  3. Primär och sekundär luft
  4. Patenterad roterande cellsluss
  5. Stoker skruv med automatisk back
  6. Lambda och eldstadstemperatur reglering
  7. Eldstad med rörliga roster
  8. Touch panel med internetaccess
  9. Stående självrengörande konvektionsdel
  10. Automatisk komplett uraskning